Drachten – The Finals 2019 Afgelast

Posted on Posted in Nieuws, Nieuws & Media, Nieuwsbrieven, Sponsoren

Beste racers en bezoekers,

Helaas hebben we moeten besluiten om het evenement Drachten Finals te cancelen. Desondanks de extra inspanningen die wij als bestuur, en niet te vergeten alle vrijwilligers en een grote groep racers hebben geleverd is gebleken dat er wederom te weinig animo is om op Drachten een race te organiseren.

In augustus waren er ruim 65 betalende racers, nu hebben we met ca. 80 betalende racers ver onvoldoende inschrijfgelden om een evenement te kunnen organiseren.

Deze trend heeft ons eveneens doen besluiten om het roer volledig om te gooien. In de basis is DHRA een stichting met vrijwilligers die zich verhuurt om de tijdwaarneming, keuringen en safety safari te verzorgen tijdens een evenement, maar door het wegvallen van een organisator die het commerciële deel voor zijn rekening neemt hebben wij noodgedwongen deze taak over moeten nemen om überhaupt nog races te kunnen organiseren op vliegveld Drachten.

We weten allemaal dat Drachten de enige locatie in Nederland is waar in potentie snelle tijden gereden kunnen worden, en waar qua locatie de mogelijkheid is om een fantastisch evenement neer te zetten. Maar we weten ook allemaal dat Drachten een semipermanente Dragstrip is!

Voor ieder evenement moeten er extra kosten gemaakt worden om bijvoorbeeld vangrails op te bouwen en af te breken. Zo ook moeten er tijdelijke toiletten en douche-units worden geplaatst. Na afloop van het evenement moet iedere beschadiging aan het terrein worden hersteld, de baan moet worden gereinigd etc. etc.. Dit is slechts een voorbeeld van wat er allemaal komt kijken bij het organiseren van een evenement op een semipermanente locatie.

Ook worden er vanuit de KNAF en KNMV steeds hogere eisen gesteld aan licenties en verzekeringen.

Vanuit de provincie en de gemeente Smallingerland worden ook meer c.q. hogere eisen gesteld, o.a. bewaking en andere kosten vanuit milieutechnisch oogpunt worden steeds hoger. De baanhuur is in de laatste twee jaar verdubbelt etc. etc.

Door het uitblijven van voldoende betalende deelnemers heeft de DHRA moeten besluiten om in de huidige vorm zelf geen races meer te organiseren op Drachten. Wij gaan ons richten op datgeen waar we goed in zijn: het verhuren van tijdwaarneming, keuringen, safety safari en het prepareren van de Dragstrip.

U vraagt zich nu af hoe verder? Wordt er in 2020 nog wel gereden op Drachten? Het antwoord moeten wij schuldig blijven, we weten het niet. DHRA biedt zich aan om de tijdwaarneming, keuring, safety safari en baanpreparatie te verzorgen op een evenement in Drachten maar wij gaan geen Dragraces meer organiseren in de huidige vorm.